Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2007


                                     PROTOKOLL             

  ÅRSMÖTE 2007

 

Aktivitetsföreningen Rörelse Utbildning Fritid För alla

AF-RUFF

              

Tid:                2007-03-28 kl 19.30

Plats:              Pulshuset Älvkarleby

 

Närvarande:     Anders Johansson, Sofia Andersson, Thord W Jansson,     Madelene Avermo, Helena Norman, Linda Frödin Glad, Linn Andersson och Hanna Jansson.

Förhinder:        Kajsa Brunström, Anette Östberg och revisor Göran Bohlin

===================================================================

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Anders Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Utlysningen av mötet

Mötet godkände utlysningen

§ 3

Dagordningen

Mötet godkände dagordningen

§ 4

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Anders Johansson och till mötessekreterare valdes Thord W Jansson.

§ 5

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Valdes Madelene Avermo att justera mötesprotokollet och tillika rösträknare

vid en eventuell omröstning.

§ 6

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat

och balansräkning för 2006

Sekr föredrog styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för 2006 vilka med godkännande lades till handlingarna.

§ 7

Revisionsberättelse

Thord W Jansson föredrog revisionsberättelsen som därefter lades till handlingarna.

§ 8

Ansvarsfrihet för styrelsen 2006

Årsmötet beviljade enhälligt, i enlighet med revisorns förslag, ansvarsfrihet för

styrelsen.

§ 9

Fastställande av medlemsavgifter 2008

Beslutades att medlemsavgiften skall höjas från nuvarande 50 kronor till 75 kronor samt att familje-medlemsavgiften skall höjas från nuvarande 100 kronor till 150 kronor per år.

§ 10                                                                                                                          

Fastställande av verksamhetsplan och budget 2007 

Sekr föredrog verksamhetsplanen och budgetförslaget för 2007.

Beslutades att godkänna föredragen verksamhetsplan och budgetförslag för 2007.

§ 11                  

Val av ordförande till årsmötet 2009

Årsmötet valde: Sofia Andersson till föreningens ordförande fram till

årsmötet 2009

§ 12

Val av 2 styrelseledamöter till årsmötet 2009

Årsmötet valde:                    Kajsa Brunström                                        omval

Thord W Jansson                                       omval

§ 13

Val av 2 styrelseledamöter till årsmötet 2008

Årsmötet valde:                    Madelene Avermo                                     nyval

Anders Johansson                                      omval

§ 14

Val av 2 styrelsesuppleanter till årsmötet 2008

Årsmötet valde:                    Helena Norman                                         omval

Annette Östberg                                        omval

§ 15

Val av 2 ungdomsledamöter och en suppleant till årsmötet 2008

Årsmötet valde:                    Linn Andersson                                          nyval

                                            Hanna Jansson                                           nyval

                                            Linda Frödin Glad suppleant nyval

§ 16

Val av revisor till årsmötet 2008

Årsmötet valde:                    Göran Bohlin                        omval

§ 17   

Ombud till Upplands distriktsförbund för en tid av 1 år                  

Årsmötet valde:                    Thord W Jansson                                       omval

§ 18

Mötets avslutande

Ordf välkomnade Madelene, Linn, Linda och Hanna till AF-RUFF styrelse. Sekr tackade Anders för de 4 år som han varit föreningens ordförande och hälsade samtidig honom välkommen som vice ordförande i föreningen . 

Då ytterligare ärenden ej fanns att behandla avslutade ordförande årsmötet genom att överlämna ” klubban” till den nyvalde ordförande Sofia Andersson.

 

Vid protokollet                                                                Justerat:

T W Jansson                                                                   Anders Johansson

                                                                                  

T W Jansson                                                                   Anders Johansson

Mötessekreterare                                                            Mötesordförande

 

 

                                             Justerare:                                                  Madelene Avermo   

  

                                                                                       Madelene Avermo

Styrelseledamot

 

 

 

Uppdaterad: 23 AUG 2013 10:40

Följ oss på Facebook

     foljoss-instagram

Vi tar emot firskvärdskuponger

unicef

Postadress:
Älvkarleby GF - Gymnastik
Sofia Andersson, Kvarnvägen 6
81470 Älvkarleby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info