Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2008


                                                                       PROTOKOLL                                         

          ÅRSMÖTE 2008

 

                                         Aktivitetsföreningen Rörelse Utbildning Fritid För alla

                                                                         AF-RUFF

              

Tid:                             2008-04-20 kl 19.00

Plats:                          Pulshuset Älvkarleby

Närvarande:            Anders Johansson, Sofia Andersson, Annette Östberg,  Thord W Jansson, 

                                Madelene Avermo, Helena Norman, Linn Andersson och Hanna Jansson.

Förhinder:               Linda Frödin Glad, Ulrika Timbré och revisor Göran Bohlin

===================================================================

§1

Mötets öppnande

Ordförande Sofia Andersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§2

Utlysningen av mötet

Mötet godkände utlysningen

 

§3

Dagordningen

Mötet godkände dagordningen

 

§4

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Sofia Andersson och till mötessekreterare valdes Thord W Jansson.

 

§ 5

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Valdes Madelene Avermo och Annette Östberg att justera mötesprotokollet och tillika vara

rösträknare vid en eventuell omröstning.

 

§ 6

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat

och balansräkning för 2007

Sekr föredrog styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för

2007 vilka med godkännande lades till handlingarna.

 

§ 7

Revisionsberättelse

Thord W Jansson föredrog revisionsberättelsen som därefter lades till handlingarna.

 

§ 8

Ansvarsfrihet för styrelsen 2007

Årsmötet beviljade enhälligt, i enlighet med revisorns förslag, ansvarsfrihet för

styrelsen.

 

§ 9

Fastställande av medlemsavgifter 2009

Beslutades att nuvarande medlemsavgifter även skall gälla för 2009.

 

§ 10

Fastställande av verksamhetsplan och budget 2008                    

Sekr föredrog verksamhetsplanen och budgetförslaget för 2008.

Beslutades att godkänna föredragen verksamhetsplan och budgetförslag för 2008.

 

§ 11

Val av 2 styrelseledamöter till årsmötet 2010

Årsmötet valde:    Anders Johansson                                                           omval

Madelene Avermo                                                             omval

§ 12

Val av 1 styrelseledamot årsmötet 2009

Årsmötet valde:    Ulrika Timbré                                                                     fyllnadsval

  

§ 13

Val av 1 styrelsesuppleant till årsmötet 2010                                                          

Årsmötet valde:     Helena Norman                                                                 omval

 

§ 14

Val av 1 styrelsesuppleant till årsmötet 2009

Årsmötet valde:     Annette Östberg                                                               omval

 

§ 15

Val av 2 ungdomsledamöter och en suppleant

till årsmötet 2009

Årsmötet valde:    Linn Andersson                                                                  omval

                             Hanna Jansson                                                                   omval

                             Linda Frödin Glad suppleant                                               omval

§ 16

Val av revisor till årsmötet 2009

Årsmötet valde:    Göran Bohlin                                                                       omval

 

§ 17   

Ombud till Upplands distriktsförbund för en tid av 1 år                            

Årsmötet valde:     Thord W Jansson                                                               omval

 

§ 18

Mötets avslutande

Ordf välkomnade Ulrika Timbré till AF-RUFF styrelse och framförde även ett tack

till avgående Kajsa Brunström för hennes 5 år i styrelsen.

Ordförande avslutade årsmötet och tackade för en bra verksamhet under det gångna året

och önskade alla ett fortsatt bra gymnastikår 2008.

 

 

Vid protokollet                                                                          Justerat:

                                                         

                                                                                                                   

Thord W Jansson                                                                  Sofia Andersson

Mötessekreterare                                                                  Mötesordförande

 

                        Justerare:

                                                                                                                   

............................                                                           ………………….

Madelene Avermo                                                          Annette Östberg

 

Uppdaterad: 23 AUG 2013 10:39 Skribent: Thord Jansson

Följ oss på Facebook

     foljoss-instagram

Vi tar emot firskvärdskuponger

unicef

Postadress:
Älvkarleby GF - Gymnastik
Sofia Andersson, Kvarnvägen 6
81470 Älvkarleby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info