Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2013


Årsmöte

Älvkarleby Gymnastikförening

Fiskecampen Älvkarleby

2013-03-17

 

 • Ordförande öppnar mötet.

 

 • · Mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet godkänds.
 • · Dagordningen godkännas
 • · Till ordförande och sekreterare väljs sittande ordförande Sofia Andersson och sittande sekreterare Jenny Steen
 • · Till protokolljusterare och tillika rösträknare för mötet utses Linn Andersson och Madeleine Avemo. 
 • · Uppläsning av verksamhetsberättelsen som godkänds och läggs tll handlingarna. Revisor har frågor kring beslutet om att bredda underlaget för aktvia där vi idag har erbjudit pojkar och vuxna. Vilka vägar kan vi få in pengar på, för att klubbens goda ekonomi ska fortgå, balansgång mellan god ekonomi och bibehålla komunala bidrag diskuteras. Verksamheten kan inte växa mycket mer i form av utökad redskapspark då utrymmet i hallen är begränsat. 
 • · Presentation av kassarapport och budget för kommande verksamhetsår. Alla inventarier har avskrives och därmed ökande underskottet för 2013 till 21.058 kr. Tillgångar: Kassa 4122 kr totalt 130.808 kr i tillgångar. Kassören nämner att ledarvoden ökade 2013, busskostnad/tävlingskostnader mindre än förväntat.
 • · Budget för 2013 förväntas bli +8300. Föreningsstödet beräknas 22,000. För utbildning avsätt 25,000 kr för att utveckla våra ledare.
 • · Synpunkt lämnas att vi även ska uppge försäkringsgivaren på infolappen. Vår försäkring har inte behövts användas under det gågna året. Förslag om en mer permanent infolapp i form av broschyr.  
 • · Presentation av revisionsberättelsen. Revisor presenterar sig. Patrik har granskat stadgar, protokoll och beslut samt dess genomförande. Föreningen får god kritik för både ekonomi och verksamhet, uppfattningen är att det är ordning och reda. GranskningsPM delas ut och Revisor går igenom. Ekonomi, fanns inköp som nu är avskrivna. Kritik riktas mot dagens fakturahantering, fakturor ska attesteras av ordf innan kassör betalar fakturor.
 • · Verksamheten – nya aktiva måste rappoteras snabbare till kassören för regisering för att omfattas av försäkringen. Dokumentationen ska kvalitesäkras, koppla agendan mot protokollet.
 • · Tidrapporteringen för ledararvodet måste förbättras, för att få ett korrekt underlag för utbetalning av arvodet.
 • · Revisorn delar ut revisionsberättelsen som årsmötet beslutar att lägga till handligarna.  
 • · Styrelsen får ansvarsfrihet för det gågna året.
 • · Fråga om medlemsavgift. 75 kr/vuxen. Familj 150 kr. Beslut om att bibehålla samma medlemsavgift
 • · Val av styrelse. Omval av Sofia, Jaana, Madeleine.

Sofia Andersson väljs som ordförande i 1 år. Jaana Avemo och Madeleine Avemo väljs som ledamöter på 2 år

Sittande på 2 år är Linn, Louise, Amanda, Hanna, Kina, Jenny.

Mari Martinell har avsagt sig omval och årsmötet beslutar att inte tillsätta platsen då man anser att antalet ledamöter är tillräckligt.

 • · Val av revisor Omval av revisor Patrik Granström.
 • · Val av valberedning Omval på sittande Karin och Jennie som väljs om på 2 år.
 • · Inlämnade motioner. Inga lämnade motioner
 • · Verksamheten för det kommande året. Ordförande läser upp verksamhetsplanen. Årsmötet godkänner verksamhetsplanen och beslutar att lägga den till handlingarna
 • · Inga övriga frågor har inkommit för beredning inför årsmötet.
 • · Ordföranden avslutar mötet.

 

Vid protokollet

 

__________________________

Jenny Steen

 

Justeringsman                          Justeringsman

 

___________________________ ___________________________

Madeleine Avemo                      Linn Andersson

Uppdaterad: 23 AUG 2013 10:41

Följ oss på Facebook

     foljoss-instagram

Vi tar emot firskvärdskuponger

unicef

Postadress:
Älvkarleby GF - Gymnastik
Sofia Andersson, Kvarnvägen 6
81470 Älvkarleby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info