Hoppa till sidans innehåll

Älvkarleby Gymnastikförening Årsmöte


Datum: Söndagen den 18 mars 2018
Tid: kl 11:00
Plats: Älvkarleby Turist och Konferenshotell, Älvkarleby

 

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Beslut om ändring av stadgar.
 12. Val av:
  1. Föreningens ordförande för en tid av ett år.
  2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
   1. Vid behov, fyllnadsval på ett år.
  3. En revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  4. Minst två och högst tre ledamöter i valberedningen för en tid av två år, med saxade mandat, vilken en ska utses till sammankallande
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2017
Bilaga 2: Verksamhetsplan 2018

Uppdaterad: 13 MAR 2018 10:56 Skribent: Tomas Magnusson
Epost: Adressen Gömd

Följ oss på Facebook

     foljoss-instagram

Vi tar emot firskvärdskuponger

unicef

Postadress:
Älvkarleby GF - Gymnastik
Sofia Andersson, Kvarnvägen 6
81470 Älvkarleby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info